Actie Zet ‘m op 70 afgerond

Afgelopen stookseizoen hebben we met (bijna) 70 woningen in de Vogelwijk de actie ‘Zet ‘m op 70’ gedaan. We hebben ons laten inspireren door de Vruchtenbuurt, die een dergelijke actie vorig jaar hebben gedaan. In die actie zijn de CV-ketels van de deelnemers op 70 graden gezet. Dat doen we om ons voor te bereiden op andere manieren om de woning te verwarmen. Immers als er geen aardgas meer is over een aantal jaren, moeten we op een andere -duurzame – manier aan de warmte komen om de woningen te verwarmen. Voor eigenlijk al die andere, duurzame manieren geldt dat de temperatuur van het water in de verwarmingsinstallaties lager zal zijn, mogelijk ca 70 graden. We kunnen dat heel eenvoudig simuleren door de CV-ketels aan te passen en op 70 graden te laten werken, net zoals dat straks waarschijnlijk ook zal zijn, ook al komt dan het verwarmingswater niet uit een CV-ketel, maar uit bijv. een warmtenet of een warmtepomp. We krijgen daarmee een indruk in hoeverre de woningen in de wijk ‘klaar’ zijn voor een andere wijze van verwarmen. Tevens is het theoretisch te verwachten dat de ketels efficiënter draaien waardoor er dus iets minder gas verbruikt kan worden.

Eind vorig jaar zijn de ketels aangepast, en sindsdien is ervaren of het comfort goed blijft bij die lagere temperatuur, en tevens is gemeten met de slimme meters of het gasverbruik gedaald is. De resultaten van die ervaringen en de uitgewerkte metingen zijn gepresenteerd op 8 juli. De presentatie vindt u hier: eindpresentatie 9 juli 2020. We zullen deze presentatie nog voorzien van meer toelichting.

De belangrijkste conclusies na deze acties zijn:

T.a.v. de vraag of met een lagere keteltemperatuur toch de woning comfortabel warm gestookt kan worden is de conclusie: Op een enkeling na zijn we de afgelopen winter goed doorgekomen zonder gebrek aan comfort. De afgelopen winter was wel heel zacht, zowel qua gemiddelde als door het vrijwel ontbreken van koudere dagen. Daarom willen we de actie nog een winter voortzetten in de hoop dat er dan wel meer koude dagen komen. Ook zullen we de deelnemers nogmaals maatregelen aanbieden om comfort te behouden met de ketel op lagere temperatuur.

Op de vraag of de lagere keteltemperatuur tot een lager gasverbruik heeft geleid, kunnen we nog geen duidelijk antwoord geven. De meetgegevens geven geen eenduidig beeld. Misschien dat na de komende winter ook hier meer zicht op komt, maar dat is niet het primaire doel van de actie.

Voor continueren van de actie hoeft u niets te doen. Het enige dat wij nodig hebben is opnieuw een verklaring i.v.m. de privacy, dat u aan COE en Vogelwijk Energiek toestemming geeft om de de data te verwerken. Daarvoor zullen wij u benaderen.

In de presentatie wordt ook kort ingegaan op de Haagse ontwikkelingen t.a.v. de warmte transitie. Het belangrijkste recent document waar de plannen en ideeen van de gemeente in staan is het zg Stedelijk Energie Plan (SEP).
Dat vindt u hier: SEP-publicatie Brochure Schone energie voor Den Haag

U kunt meedoen aan een zg ‘flitspeiling’ van de gemeente over het SEP via https://denhaag.citizenlab.co/nl-NL .