Zet ‘m op 70

Op de ledenbijeenkomst van 15 mei 2019 hebben we verteld over de actie “Zet ‘m op 70” die we in het stookseizoen 2019/2020 wilden gaan houden.

De kern van de actie is dat in (tenminste) 70 woningen in onze wijk in  Den Haag (dus 070), de temperatuur van de CV-ketel op maximaal 70 graden Celsius wordt gezet. we willen dat doen als voorbereiding op het verdwijnen van aardgas om onze woningen mee te verwarmen. Alternatieven voor verwarmen met aardgas werken bijna allemaal met een lagere temperatuur in het CV-systeem (de radiatoren).  Die lagere temperatuur is 70 graden of lager. Door de keteltemperatuur op 70 graden te zetten krijgen we een indicatie of de woning en het verwarmingssysteem geschikt is voor die  70 graden.

Die actie hebben we nu uitgevoerd in 2 stookseizoenen, 2019/2020 en 2020/2021. In de hierna volgende pagina’s op onze website zijn de belangrijkste teksten over deze actie bijeengebracht. Die teksten zijn al eerder gepubliceerd, soms in het wijkblad, soms op de website en soms in een mailing; ze zijn enigszins geactualiseerd. Het zijn de volgende pagina’s:

  • Doel van “Zet ‘m op 70”
  • Beschrijving van de actie 2019/2020
  • Verslag van de actie 2019/2020
  • Beschrijving van de actie 2020/2021
  • Verslag van de actie 2019/2020
  • Mogelijke vervolgacties.