Vogelwijk zet ‘m op 70!

Vogelwijk Energie(k) heeft in het winterseizoen 2019/2020 een grote pilot gedaan in de wijk onder de naam: Vogelwijk zet ‘m op 70! Met de actie gaan we met hulp van de gemeente testen of we onze huizen de hele winter aangenaam warm kunnen houden met water van 70˚C of lager indien u dat wenst.

—————————————————————————————————————

Deze actie is inmiddels afgerond, maar we gaan nog een jaar door!! Het eindrapport vindt u hier:  Definitief Verslag Zet ‘m op 70 Vogelwijk 2019_2020. Op de HOME-pagina vindt u bij ACTUEEL  een bericht over het vervolg van deze actie in 2020/2021.

——————————————————————————————————————

Waarom deze actie?

Net als in de rest van Nederland, moeten de woningen in de Vogelwijk in de komende decennia van het gas af in de transitie naar duurzame energiebronnen. Veel duurzame verwarmingsmethoden gaan gepaard met een lagere temperatuur van het verwarmingswater. We moeten ons goed verdiepen in de effecten hiervan op verbruik en wooncomfort en daar kunt u via deze pilot mee helpen!

 Wat weten we al?

Onlangs is voor onze wijk onderzocht welke opties er zijn om over te stappen op duurzame verwarmingsmethoden (WINST / DNV studie over duurzame warmte in de Vogelwijk), met als belangrijke uitkomsten:

 1. Collectieve oplossing (warmtenet) is goedkoper dan een individuele oplossing (warmtepomp)
 2. Warmtenetten met een aanvoer van 70˚C leveren de laagste warmteprijs (in vooroorlogse wijken).
 3. Geothermie is de goedkoopste bron voor warmtenetten van 70˚C, maar biedt ook grote onzekerheden:
  • Beschikbare ruimte en de kosten om voldoende ruimte te creëren
  • Kosten voor investering en exploitatie
  • Worden de beoogde opbrengsten gehaald
 4. Energieverbruik in Vogelwijk is relatief hoog, er lijken dus veel kansen voor energiebesparing, waaronder maatregelen waarvoor nauwelijks investeringen nodig zijn

Wat willen we bereiken?

In de ‘Vogelwijk zet ‘m op 70!’ campagne wil Vogelwijk Energie(k) in samenwerking met de gemeente Den Haag onderzoeken wat de effecten zijn als we de temperatuur van het verwarmingswater verlagen naar 70˚C en het CV-systeem beter inregelen. Als de woningen in de Vogelwijk de hele winter door comfortabel verwarmd kunnen worden met 70˚C uit de CV-ketel, dan zal dat ook mogelijk zijn met 70˚C uit een warmtenet in onze wijk.

We lenen de projecttitel dankbaar van de gelijknamige actie in de Vruchtenbuurt, waar afgelopen winter bij 70 huishoudens de CV-ketel op 70˚C of lager is gezet. Op website van de Warm in de Wijk (het buurtcollectief van de Vruchtenbuurt) zijn de positieve resultaten te vinden. Na afloop van de pilot publiceerde het AD een mooi verhaal over de bevindingen.

Wat gaat we precies doen?

Bij alle deelnemers van deze pilot zal de temperatuur van het CV-water worden verlaagd naar 70˚C door het Haagse verduurzamingsbedrijf Energy Guards. Er zal daarna dus water van maximaal 70˚C door de radiator gaan lopen, in plaats van thans 80˚C of in sommige gevallen 90˚C. Deze actie is kosteloos dankzij de ondersteuning van de gemeente.

Daarbovenop kunnen deelnemers ervoor kiezen om het CV-systeem waterzijdig te laten inregelen (optie 1) of een thermostatische zone-regeling van Plugwise (optie 2) te laten aanbrengen. Speciaal voor deze pilot heeft de gemeente aantrekkelijke subsidies voor deze ingrepen beschikbaar gesteld. De technisch geïnteresseerde lezer vindt hier meer informatie over CV-optimalisering.

Om het effect ven deze ingrepen te onderzoeken verzoeken we iedere deelnemer het gas- en elektriciteitsverbruik van hun laatste jaarnota op te geven. Daarnaast verzamelen we de meterstanden zodat we kunnen bekijken hoe het verbruik zich ontwikkelt na de ingrepen. Bezit van een slimme meter is daarom nodig. Naast het verbruik zal er een onderzoek naar wooncomfort plaatsvinden om te beoordelen of de ingrepen effect hebben op de warmte in huis.

Waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat het verwarmingswater beter over de radiatoren in de woning worden verdeeld, zodat de CV-ketel zijn werk efficiënter kan doen (zie figuur).

De Plugwise zone-regeling maakt het mogelijk om de verwarming van verschillende ruimten individueel te regelen, zorgt ook voor een goede verdeling van warm water en stimuleert ook een efficiëntere werking van de cv-ketel. Tijdens hun bezoek kunnen de adviseurs van Energy Guards de deelnemers van de pilot verder informeren over deze ingrepen. Meer technische informatie over de verschillende manieren om een CV-installatie te optimaliseren vindt u hier.

Stel u meldt zich aan, hoe verloopt de actie?

 • U meldt zich aan, vanaf dat moment worden uw meterstanden verzameld via uw slimme meter
 • Een adviseur van Energy Guards komt bij u langs en…
  • stelt uw CV-ketel in op 70˚C
  • verzamelt informatie over uw eerdere jaarlijkse gasverbruik
  • geeft advies over (optie 1) waterzijdig inregelen en (optie 2) de Plugwise zoneregeling
  • maakt wanneer gewenst een vrijblijvende offerte op voor één van deze maatregelen*
 • Onderzoek naar wooncomfort vindt plaats in samenwerking met onderwijsinstellingen
 • Eventueel wordt één van de geoffreerde maatregelen bij u geïnstalleerd
 • We onderzoeken de effecten van de ingreep
 • We brengen u daar periodiek van op de hoogte van onze inzichten
 • We zorgen voor publiciteit om de inzichten van deze pilot te delen met alle bewoners van onze wijk

* Let op: deelname aan de pilot en het eerste bezoek van Energy Guards is kosteloos dankzij ondersteuning van de gemeente Den Haag. Eventuele aanvullende ingrepen zijn voor rekening van de deelnemer.

Wilt u meedoen?

Op de jubileumbijeenkomst van 15 mei hebben een dertigtal wijkbewoners zich reeds aangemeld om aan deze actie mee te doen. En let op: dit jaar is de actie beperkt tot 70 deelnemers! Leden van VwE die zich opgeven vóór 15 oktober krijgen voorrang. Dat geldt ook voor bewoners die zich voor 15 oktober opgeven als lid van Vogelwijk Energie(k). U kunt zich opgeven op https://vogelwijk.zetmop70.energyguards.nl  op de website van EnergyGuards, de partner met wie we de actie uitvoeren. Met die inschrijving kunnen we voldoen aan de privacy wetgeving en aan de vereisten om uw slimme meter gegevens uit te mogen lezen.

Planning

15 mei 2019 Aankondiging en voorinschrijving
mei – september 2019 Voorbereiding
oktober 2019 Start
maart/april 2020 Enquête/evaluatie en afronding project
mei 2020 Bewonersbijeenkomst om resultaten te melden