Van het Gas af, bijeenkomst 2 november 2017

‘VAN HET GAS AF’ – donderdag 2 november 20.00 uur

Zoals reeds aangekondigd in het recente nummer van het wijkblad (jrg.60 no.10, oktober 2017), houdt de vereniging Vogelwijk Energie(k) op donderdag 2 november 2017 een bijeenkomst voor leden en andere belangstellenden over het actuele thema ‘Van het gas af’.

Meer concreet zal het onlangs door de Haagse gemeenteraad aangenomen beleidsplan ‘Op naar een duurzame warmtevoorziening in 2040’ worden ingeleid en toegelicht door Martin Andriessen, programma-directeur energietransitie bij de gemeente. Vervolgens schetsen we recente inzichten in de mogelijkheden en alternatieven, specifiek voor ons soort woningen, de slecht geisoleerde huizen van begin vorige eeuw. Daarna zal er uiteraard ruim de gelegenheid zijn om te bezien wat de consequenties zijn op korte en lange termijn voor de Vogelwijk en de particuliere Vogelwijk-huishoudens.

Zoals de meeste mensen inmiddels weten, moeten we “van het gas af”. Niet alleen vanwege “Groningen” of de toenemende afhankelijkheid van Russisch gas, maar in de eerste plaats omdat verwarmen op aardgas veel CO2-uitstoot veroorzaakt en deze uitstoot binnen afzienbare tot nul gereduceerd moet zijn. Het Rijk en de gemeente Den Haag hebben als doelstelling dit per 2040 te realiseren. Dat lijkt ver weg, maar is het helemaal niet. Het betekent bijv. dat er landelijk ruim 7 miljoen huishoudens van het aardgas af moeten, oftewel vanaf nu ruim 300.000 per jaar, en per dag zo’n 850!

Op landelijk, gemeentelijk en wijkniveau wordt er daarom al flink nagedacht hoe die transitie vorm zou kunnen krijgen, vooral in een oudbouw wijk als de onze. Het is essentieel dat de wijkbewoners intensief betrokken worden bij alle stappen en plannen. Het gaat immers om uw wijk en uw woning.

Doel van de bijeenkomst is dus om inzicht te geven wat er op u afkomt in het kader van de transitie van aardgas naar duurzame warmtebronnen en over de mogelijkheden om onze woningen warm te houden zonder een gas-CV en dergelijke. In de komende jaren zullen beslissingen genomen moeten worden voor de toekomstige situatie – met en door de bewoners.

Het genoemde beleidsplan van 23 blz. kan worden gedownload van onze website (Gemeente Den Haag 2017 RIS297287 Op naar een duurzame warmtevoorziening in 2040 (2))  of  direct van de gemeente: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/399989. Op de website van Vogelwijk Energie(k) gaan wij geleidelijk meer informatie over de warmtetransitie verzamelen en beschikbaar maken.

De bijeenkomst vindt plaats in de kantine van sportverenging Quick, op de hoek van de Sportlaan en de Savornin Lohmanlaan, en de aanvangstijd is 20.00 uur.

Aanmelding via info@vogelwijkenergiek.nl wordt op prijs gesteld, zodat we weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen.

We hopen velen van u te zien op 2 november!