Straatinitiatieven woningverbetering

Heb je plannen voor de verduurzaming van je huis? Doe het samen met je buren en schakel de hulp in van de gemeente Den Haag!

De gemeente Den Haag wil huiseigenaren helpen om hun woning te verbeteren en/of te verduurzamen. De gemeente merkt dat veel eigenaren graag aan de slag willen met hun woning, maar niet precies weten waar ze moeten beginnen en hoe ze dit moeten aanpakken. De gemeente wil daarom de komende maanden zogenaamde straatinitiatieven opzetten, waarin bewoners samen met hun buren werken aan de duurzame verbetering van hun woning. Waarom samen? Omdat je met een groep bewoners kosten kunt besparen en tijd kunt winnen.

Start van 10 pilots met ondersteuning van de gemeente Den Haag

De gemeente wil nog voor het einde van het jaar met tien straatinitiatieven starten, waarin bewoners samenwerken aan woningverbetering of -verduurzaming. De gemeente ondersteunt deze initiatieven met procesondersteuning, een gratis energieadvies en vier subsidieregelingen. Hiermee kunnen bewoners zich organiseren, tot een goed pakket met verbouwingsmaatregelen komen en de juiste partijen vinden voor de uitvoering ervan. De ervaringen uit de eerste 10 pilots worden door de gemeente gebruikt om een brede aanpak voor de hele particuliere woningvoorraad op te stellen.

 Hoe ziet de ondersteuning door de gemeente er precies uit?

 • Procesondersteuning

  De gemeente ondersteunt bewoners – als zij dat zelf willen –bij het betrekken en enthousiasmeren van hun buren, het komen tot een passend maatregelenpakket en het organiseren en beoordelen van offertes. Belangrijk aandachtspunt bij de procesondersteuning is het in beeld brengen en wegnemen van knelpunten die bewoners tegenkomen in het proces.

 • Energieadvies

  Veel bewoners weten niet goed waar ze moeten beginnen bij het verbeteren van hun woning, een gratis energieadvies biedt inzicht in de mogelijke maatregelen en de effecten daarvan op de woning en de portemonnee van de bewoner.

 • Subsidieregelingen

  De gemeente Den Haag heeft subsidieregelingen die een deel van de kosten van ingrepen dekken. Het gaat daarbij om subsidies op dak- en vloerisolatiegroene daken ezonnepanelen.

 • Vernieuwende initiatieven

  Ook daarvoor is ruimte in dit project. Duurzame woningverbetering kan op allerlei manieren worden uitgevoerd, de gemeente komt  graag in contact met nieuwe, innovatieve ideeën van bewoners die bijdragen aan de collectieve verbetering en/of verduurzaming van particuliere woningen.

 Wat levert het jou op als bewoner?

Het project levert uiteindelijk de volgende voordelen op voor jou als bewoner:

 • Lagere investeringskosten door gezamenlijke inkoop met de buren
 • Betere onderhoudsstaat van de woning
 • Meer wooncomfort en prettig, gezond binnenmilieu
 • Lagere energielasten
 • Positieve waardeontwikkeling van je woning

Gevelisolatie

Via Vogelwijk Energie(k) wordt onder de deskundige aanvoering van wijkgenoot Karel van Woerden al  gewerkt aan het opzetten van een pilot met als specifiek doel gevelisolatie. Met gevelisolatie is veel duurzaamheidswinst te behalen bij het overgrote deel van onze jaren-dertig woningen, gebouwd als zij zijn met ‘steensmuren’, zonder spouw. Maar alleen al door de ethische aspecten is gevelisolatie hier een gecompliceerde klus waarbij welwillende medewerking van de gemeente èn de buren onontbeerlijk is. Onze wijk heeft immers  – gelukkig – niet voor niets de status van beschermd stadsgezicht.

Meedoen?
Heeft u belangstelling om mee te doen aan de pilot Gevelisolatie? Stuur dan een mailtje naar: karelvanwoerden@gmail.com .
Of heeft u een ander idee voor het verduurzamen van uw woning? En wilt u dit samen met uw buren doen? Laat het weten via info@vogelwijkenergiek.nl .

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het team Duurzaamheid & Leefomgeving van de gemeente Den Haag, dat het project uitvoert en begeleidt. De contactpersonen zijn:
David Bakhuizen – David-Bakhuizen@denhaag.nl   – 06-83624099
Dennis Gudden – Dennis.Gudden@denhaag.nl    – 06-23722550