Programma

Bij aanvang van de bijeenkomst laten wij ons inspireren door Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht. Hij grijpt deze themabijeenkomst van ons wijkinitiatief aan om als keynote spreker zijn persoonlijke visie te geven op het belang van burgerparticipatie voor een duurzame samenleving. Hoe zou de politiek duurzame buurtinitiatieven en het enthousiasmeren van de ‘tweede golf’ kunnen prikkelen?

Vervolgens gaan wethouder Rabin Baldewsingh en VwE-voorzitter Rutger van Hoogstraten in op de plannen en ambities van Vogelwijk Energie(k) in samenhang met het beleid van de gemeente Den Haag.

In aanloop naar de zes parallelle workshops presenteert Rutger het strategisch plan van Vogelwijk Energie(k) waarin een traject met tussentijdse doelstellingen in de aanloop naar CO2-neutraliteit in 2040 is uitgestippeld. Meer over de workshops…

Na de plenaire terugkoppeling en afsluiting van het programma is er ruim gelegenheid voor napraten en het verder uitwisselen van ideeën, kennis en ervaringen op de ‘duurzame informatiemarkt’. Op de informatiemarkt zullen experts aanwezig zijn op het gebied van installatie, slimme meter en elektrisch rijden.