Mogelijkheden Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn inmiddels een vertrouwde manier om duurzaam energie op te wekken. Wat misschien minder bekend is, is dat er verschillende manieren zijn om dat te doen: op je eigen dak, op een dak van een ander, bijvoorbeeld van een school of een ander gebouw in de wijk.

Zonnepanelen op je eigen dak
Als je eigenaar bent van een woning en je dak is geschikt om daarop een aantal zonnepanelen te plaatsen, dan is het investeren in zonnepanelen zeer rendabel, zowel voor je portemonnee als voor het milieu. De hoeveelheid stroom die opgewekt worden door de panelen op je eigen dak mag verrekend (afgetrokken) worden van de hoeveelheid stroom die je afneemt van het net. Als je 2500kWh per jaar verbruikt, en je panelen leveren 1000kWh per jaar, dan hoef je maar 1500 kWh te betalen. Dat scheelt dus 1000 x € 0,23 = € 230 per jaar. Dat verrekenen van de opgewekte stroom met je verbruikte stroom heet salderen. In principe mag je niet meer verrekenen dan je zelf verbruikt. Als je meer teruglevert krijg je voor het meerdere maar weinig (of niets, afhankelijk van wie de energieleverancier is) vergoed. Die regeling blijft in ieder geval bestaan tot 2020. Daarna is niet zeker.

De kosten van aanschaf van panelen, andere componenten en de installatie is ongeveer 7 tot 9 keer het bedrag dat je jaarlijks “verdient”, dus de € 230 in het voorbeeld hierboven.

Als je geen geschikt dak hebt
Wil je meer zonne-energie in Nederland, maar heb je geen (geschikt) dak of niet voldoende budget voor zonnepanelen? Dan kun je meedoen met een gezamenlijk project. Er zijn meerdere initiatieven.

Vogelwijk Energie(k), coöperatie ZonneVogel
Een voorbeeld van een gezamenlijk project in de Vogelwijk is in 2014 georganiseerd door Vogelwijk Energie(k). Er is toen een coöperatie opgericht, ZonneVogel genaamd, die op de daken van 2 scholen in de wijk 277 panelen heeft laten leggen. Deelnemende wijkbewoners hebben een aantal panelen gekocht (tussen de 1 en 12). De deelnemers krijgen zowel hun aandeel in de stroomopbrengst uitbetaald (minus de kosten van de coöperatie, zoals verzekering, bank, netbeheerder) en ze betalen over hun aandeel in de stroomopbrengst geen Energiebelasting. Die vermindering van de energiebelasting (ruim 12 cent per kWh) wordt verrekend op de jaarlijkse energierekening van de energieleverancier. Uiteraard is over deze regeling, de zg. Postcoderoos regeling, nog veel meer te vertellen. Belangrijk in dit korte overzicht is dat de verhouding tussen investering en jaarlijkse opbrengsten ongeveer 10-12 bedraagt, dus wat minder gunstig dan de 7-9 van de situatie met panelen op het eigen dak.
VogelwijkEnergiek resp ZonneVogel is nu weer opzoek naar een geschikt dak. We houden u op de hoogte.

Andere initiatieven
In andere wijken van Den Haag spelen vergelijkbare initiatieven. Wijkbewoners van de Vogelwijk kunnen mogelijk meedoen met die initiatieven. Er zijn ook landelijk werkende initiatieven waarin je aandelen kunt kopen.

Woningeigenaar in een VVE
Ook als je woningeigenaar bent in een VvE en dus een dak met anderen deelt is het mogelijk stroom op te wekken met zonnepanelen. Dat scheelt stroomverbruik en dus milieubelasting en het is financieel interessant.

Omdat het dak waarop de eventuele panelen gelegd moeten gaan worden meestal gemeenschappelijk eigendom is van de VVE, zal de VVE akkoord moeten gaan. Dat blijkt vaak een lastig proces.

Voor het afrekenmodel (d.w.z. hoe en hoeveel geld krijgen de deelnemers per opgewekte kWh) bestaan bij een VVE diverse mogelijkheden.

  • de zg. Postcoderoos regeling is ook mogelijk voor een VVE.
  • De VVE kan eigenaar zijn van de panelen en de opbrengst salderen met het stroomverbruik van de VVE, vaak stroom voor liften e.d.. Voor kleine VVE met een stroomverbruik van minder dan 10.000kWh per jaar is dat net zo gunstig als salderen voor een particuliere woning. Meestal verbruikt een VVE meer en betaalt die minder per kWh en krijg je dus ook minder per opgewekte kWh.
  • Met behulp van slimme schakelingen kan de opgewekte stroom toch per huishouden worden gesaldeerd.

De situatie bij een VVE ligt in het algemeen een beetje ingewikkelder dan bij een eensgezinswoning. Advies is daarom altijd noodzakelijk.

Huurders
Ook huurders hebben mogelijkheden. Bij plaatsing van zonnepanelen op een huurwoning moeten huurder en verhuurder afspraken maken over het eigenaarschap, het gebruik en de verrekening van de kosten en baten. Bijvoorbeeld: Als de huurder de eigenaar wordt van de zonnepanelen is het aan te raden om met de verhuurder af te spreken dat de huurder de zonnepanelen bij verhuizing niet meeneemt, maar een vergoeding krijgt voor de restwaarde. Een andere optie is dat de volgende huurder de zonnepanelen overneemt. In principe kan in deze situaties gesaldeerd worden.