Jaarverslag 2015 ZonneVogel

Opbrengsten

De opbrengsten voor de leden van de Zonnevogel zijn tweeledig. Enerzijds is er de opbrengst van de verkochte stroom, te verrekenen met de uitgaven van de coöperatie. Anderzijds is er een korting op de energiebelasting die via de energieleveranciers wordt verrekend.

Stroom Opbrengst
Het jaar 2015 was relatief zonnig. De opbrengst was daardoor hoger dan begroot. We hebben daardoor ongeveer 11% meer stroom opgewekt dan we in onze (conservatieve) raming hadden opgenomen. Door de gedaalde stroomprijs in Nederland krijgen we over 2015 minder Euro’s per opgewekte kWh dan vorig jaar. Vorig jaar was dat 7,066 cent/kWh en dit jaar 6,074 cent/kWh.  Ondanks de hogere opbrengst in kWh ontvangen we daardoor iets minder.

Opbrengst ESH

Figuur 1: stroomopbrengst Europese School

prod enms

Figuur 2: stroomopbrengst Montessori School

Korting op energiebelasting

Wij maken gebruik van de regeling Verlaagd tarief, in de wandeling vaak aangeduid met de Postcode-regeling. Deze regeling houdt in dat de energieleverancier van iedere deelnemer in de ZonneVogel een korting op de Energiebelasting doorrekent in de jaarafrekening (ofwel via een aparte creditnota). Lang niet alle energieleveranciers doen aan deze regeling mee. Wij hebben met alle relevante leveranciers aparte afspraken gemaakt. Leveranciers die wel meedoen zijn: Eneco (40 leden met totaal 204 panelen), Greenchoice (3 leden met 10 panelen), NLE (3 leden met 18 panelen), Qurrent (1 lid met 5 panelen), VandeBron alleen dit jaar (3 leden met 18 panelen). Leveranciers die niet meedoen zijn Electrabel (1 lid met 2 panelen), Energiedirect (1 lid met 5 panelen), E-on (1 lid met 5 panelen), Essent (1 lid met 8 panelen), Oxxio (1 lid met 2 panelen). Deze 5 leden kunnen over 2015 dus geen gebruik maken van de verlaging van de energiebelasting van € 23,60 per paneel.
Volgend jaar wordt de tariefsverlaging verhoogd, d.w.z. de leden krijgen dan niet 9 cent per kWh terug aan Energiebelasting zoals over 2015, maar 12,18.

Gebeurtenissen en Uitgaven

Het jaar 2015 was het eerste complete jaar dat ZonneVogel Coöperatie heeft gedraaid. Hieronder een overzicht van enkele vermeldenswaardige gebeurtenissen. Een deel hiervan heeft geleid tot eenmalige aanloopkosten. Onze vaste lasten zijn beperkt tot bankkosten en verzekeringspremie.

Het jaar 2015 was het eerste complete jaar dat ZonneVogel Coöperatie heeft gedraaid. We hebben de gebeurtenissen van de hele cyclus meegemaakt. Bovendien hebben we in dit jaar te maken gehad met een aantal eenmalige aanloopzaken.

Eenmalige aanloopzaken:

  • Verandering van de aansluiting aan het elektriciteitsnet van zgn. Grootverbruiker naar Kleinverbruiker.
    Het belangrijkste verschil voor ons is dat een Kleinverbruikeraansluiting goedkoper is (gratis) . De ombouw heeft eind maart plaatsgevonden. Tot die tijd hebben we nog de extra kosten gehad. Voor de komende jaren hebben we daar niet meer mee te maken. Eneco heeft de feitelijke ombouw betaald.
  • Vermindering van het aantal panelen op de Europese School (ESH). Begin van het jaar bleek dat er te veel panelen op het dak waren geplaatst waardoor bepaalde veiligheidsvoorzieningen niet meer bruikbaar waren. Om weer een “veilig dak verklaring” te krijgen voor het dak van de ESH, moesten 19 panelen worden verwijderd. Aangezien dit de verantwoordelijkheid was van de installateur, heeft deze verwijdering geen financiële gevolgen voor ons gehad. We moesten wel in overleg met onze leden tot een nieuwe verdeling van de panelen komen. Een aantal leden heeft enkele of alle panelen teruggegeven. Bij deze actie zijn meer dan 19 panelen teruggegeven en anderen hebben extra panelen bijgekocht. De verrekening van deze panelenwisseling is afgerond in juli/augustus 2015.
  • Aanpassing ENMS.
    Direct vanaf het begin heeft de ENMS gemeld dat er op enige termijn onderhoud nodig zou zijn aan het dak i.v.m. de verbetering van de luchtbehandeling (air conditioning). Dit bleek al dit jaar het geval te zijn. Omdat er pijpen en dergelijke door het dak aangelegd moesten worden op plaatsen waar onze panelen lagen, moesten er een aantal panelen verplaatst worden. De kosten hiervoor zijn voor ons. Wij hebben voor deze werkzaamheden EnergyGuards in de arm genomen, hetzelfde bedrijf dat ook de zonnepanelen-op-eigen-daken actie uitvoert in onze wijk.
  • Aanpassing van de statuten. Er zat nog een aantal fouten in de statuten die we hebben laten aanpassen.

Ledenmutaties
Zoals hierboven vermeld moesten 19 panelen van het dak van de ESH worden verwijderd. Voor een aantal leden kwam onze vraag of er belangstelling was voor het inleveren van panelen goed uit. Zij waren of gingen weg uit de wijk. Anderen hadden andere plannen met het verduurzamen van hun woning. Gelukkig waren er ook leden die nog geen lid waren van ZonneVogel, die graag panelen wilden hebben en anderen wilden er meer. Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen en 6 leden zijn vertrokken.

Financiële situatie voor de Coöperatie
Door de lagere stroomprijs en door een aantal tegenvallers die in principe eenmalig zijn (kosten dak ENMS, kosten notaris i.v.m. aanpassing van de statuten, 3 maanden hogere aansluitkosten Stedin a.g.v. grootverbruikeraansluiting, totaal € 1975) is 2015 financieel een vrij mager jaar geweest. We hebben nog wel een positief operationeel resultaat (stroomopbrengst – kosten) van € 1700. Na aftrek van de noodzakelijke reservering van € 1000 per jaar voor nieuwe omvormers[1] blijft nog over € 700.

Vanwege de extra eenmalige kosten van € 1975 is besloten om de lening van Vogelwijk Energiek van € 2000,- te beschouwen als een opstartsubsidie en niet terug te betalen. Het operationeel resultaat wordt daardoor € 3725.
Als gevolg van de afschrijving op de waarde van de panelen en omvormers maken we een totaal verlies van € 916. Hierdoor hoeft de coöperatie geen Vennootschapsbelasting te betalen.

Na aftrek van de reservering van € 1000,- voor de omvormers blijft nog een bedrag over ter grootte van € 2725 ofwel bijna € 9,84 per paneel. Dat bedrag is bedoeld als aflossing van de inleg door de deelnemers. 

Financiële situatie voor de deelnemers
De deelnemers ontvangen via hun energieleverancier (mits die meedoet, zie boven) dit jaar een bedrag van 23,60 per paneel.
Tevens ontvangen de deelnemers van de ZonneVogel hun aandeel in het operationele resultaat van € 9,84 per paneel.

Totaal dus over dit jaar een bedrag van circa € 33,44 per paneel waarvoor de deelnemers € 352,35 hebben ingelegd. Dat betekent een rendement van ongeveer 9,5%.

In de tabel hieronder zijn de belangrijkste financiële elementen voor de deelnemers samengevat.

waarde aandeel (paneel)
waarde van één paneel per 31-12-2015

€ 323,05

waarde lening, ongewijzigd

€ 47,65

totaal

€ 370,70

Opbrengst per paneel voor de deelnemer

uit resultaat coöperatie

€ 9,84

Minder Energiebelasting

€ 23,60

totaal opbrengst

€ 33,44

rendement

9,49%

 

Voorstel t.a.v. betaling aan de leden.
Het bestuur stelt voor om het operationele resultaat van de coöperatie van € 9,84 per paneel uit te keren aan de leden.
Het bestuur stelt voor om de terugbetaling van de lening van de deelnemers van € 47,65 per paneel nog een jaar in kas houden gezien de ervaringen met onverwachte gebeurtenissen van 2015. Op de ALV zullen we aangeven hoe we hier structureel mee willen omgaan.[1] Omvormers gaan 10-15 jaar mee en moeten dan vervangen worden. Nieuwe omvormers kosten naar verwachting € 8.000-10.000,-. We stellen daarom voor € 1000 per jaar te reserveren.