Jaarrekening Vogelwijk Energie(k) 2018

De Jaarrek 2018 van Vogelwijk Energie(k) over 2018 en de Begroting 2019  is beschikbaar. De jaarrekening bevat kort een toelichting op een aantal posten. Er zijn afgelopen jaar geen bijzondere ontwikkelingen geweest. Om die reden, en omdat we op de bijeenkomst van 15 mei een zeer vol programma hebben, willen we zo min mogelijk tijd besteden in de bijeenkomst aan de jaarrekening/begroting. Een volledige behandeling hebben we daarom niet gepland.

In de inleiding van de avond stellen we het wel even aan de orde aan de hand van de bevindingen van de kascommissie, en vragen om decharge.