16 Mei 2023: ALV & Informatiebijeenkomst “Isoleren, dan ook ventileren – hoe dan?”

Hierbij kort verslag van de formele kant van de bijeenkomst. Daarnaast zal ook een verslag in het wijkblad worden opgenomen.

Welkom

De voorzitter heet de 40-50 aanwezigen welkom en geeft een korte toelichting op de invulling van de avond en de stand van zaken bij Vogelwijk Energie(k), met name de lopende discussie met de gemeente over vergunningen voor het verduurzamen van de woning. Zijn presentatie kunt U vinden onderaan deze pagina.

ALV Vogelwijk Energie(k)

De voorzitter licht toe dat statutair geregeld is dat bestuur van de Zonnevogel bestaat uit dezelfde mensen als het bestuur van de Vereniging. \
Met handopsteken worden de volgende besluiten genomen:
– Toetreden Huub van Rossum tot het bestuur als penningmeester
– Toetreden Freek Jagerman tot het bestuur. Freek zal zich met name bezig houden met de Zonnevogel en de energiecoaches.
– Goedkeuring van de jaarrekening in lijn met advies kascommissie
– Continuering van jaarlijkse bijdrage van 15 euro / jaar
– Herbenoeming van Peter van der Woude en Peter Wit in de kascommissie

ALV Zonnevogel

De deelnemers in de zonnedaken hebben de vergaderstukken van te voren per mail ontvangen. Penningmeester Huub van Rossum geeft een korte toelichting. Zie hiervoor ook de corresponderende slide in de presentatie. Met handopsteken stemmen de leden in met de jaarrekening en voorgestelde jaaruitkering conform advies van de kascommissie. Het bestuur zegt toe om komend jaar het beleid ten aanzien van reserveringen te herzien. Hierin zal ook worden meegenomen dat er over 2021 geen uitkering heeft plaatsgevonden. Ook voor de Zonnevogel zijn Peter van der Woude en Peter Wit herbenoemd in de kascommissie.

Ventileren

Expert Frank Prins van de Woonwijzerwinkel geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de noodzaak en technologie van ventileren. Zijn presentatie is hieronder toegevoegd.

Discussie

Aan het eind van de bijeenkomst is er gelegenheid tot vragen en delen energiecoaches hun ervaringen en tips over ventileren.

Presentaties kunt U hier downloaden:
1. Welkom, stand van zaken en ALVs (vz Rutger van Hoogstraten)
2. Presentatie over ventileren door expert Frank Prins (Woonwijzerwinkel)