Vogelwijk Energie(k)coaches!

Sinds dit najaar heeft Vogelwijk Energie(k) energiecoaches. Zij kunnen met je meedenken over maatregelen voor uw huis, die passen bij jouw wensen en budget.

De energiecoaches zijn medebewoners uit de Vogelwijk die een speciale HOOM cursus gevolgd hebben over verduurzamen van huizen. Zij hebben overzicht over mogelijke duurzame maatregelen. Je kunt een Vogelijk energie(k)coach boeken via Duurzaam Den Haag – HEBA (Haagse Energie Besparings Aanpak).

De variëteit in behoeften die naar voren komt uit de coachgesprekken is groot: isoleren (vloer, gevel, dak), kleine maatregelen (kieren dichten, radiatorfolie etc), ventileren (schone lucht in huis regelen) en installeren (nieuw warmtesysteem of aanpassingen in het bestaande systeem?). Waar kan je het beste mee beginnen, wat werkt en wat werkt niet, wat is het streefdoel voor mijn huis, zijn er subsidies, welke installateur kan maatregelen goed uitvoeren etc? 

De energiecoaches uit de Vogelwijk kunnen je bij dit soort vragen helpen. Ze hebben niet het antwoord op alle vragen, maar kunnen goed meedenken. En samen weten ze behoorlijk veel. Schroom dus niet en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek!

Feiten en cijfers over energiecoaches

 • Zomer 2022 begonnen de eerste coaches uit de Vogelwijk aan de HOOM-opleiding. Sinds november staan ongeveer 10 energiecoaches uit de wijk gratis voor je klaar.
 • 33 huizen uit de vogelwijk hebben zich aangemeld voor een coachgesprek. Voor 21 huizen hebben de coaches met de bewoners in oktober en november kansen en mogelijkheden voor energiebesparing en klimaatmaatregelen in kaart gebracht.
 • In heel Den Haag zijn ongeveer 80 coaches actief en dat aantal groeit momenteel naar boven de 100. Samen hebben de coaches in 2022 tot nu toe in totaal bijna 850 gesprekken afgerond.
 • Enkele coaches uit de Vogelwijk helpen ook mee in andere wijken, waar nog geen coaches actief zijn. Vooral voor huurders zijn er nog extra coaches nodig in Den Haag. Help je graag mee, dan kan je je aanmelden bij info@vogelwijkenergiek.nl

14 januari 2023: Samen de Winter door met het Haagse 5-stappen plan

Op 14 januari organiseert de gemeente samen met Vogelwijk Energie(k) voor alle wijkbewoners de bijeenkomst: Samen de winter door met het Haagse 5-stappenplan. De bijeenkomst is eerder aangekondigd in het wijkblad van december. Namens de gemeente verspreidt Stadsdeel Segbroek huis-aan-huis uitnodigingen (link).

 • Datum: zaterdag 14 januari 2023.
 • Tijd: 15.00-17.30.
 • Plaats: Heldringschool, IJsvogelplein 10.

Tijdens de bijeenkomst neemt Jelle de Jong (actief voor duurzaam Duinoord) u namens de gemeente mee in het 5-stappenplan, waarmee elk huishouden tot 30% energiebesparing kan realiseren. Met de huidige gasprijzen is dat erg aantrekkelijk! Er zal ook iemand van de gemeentelijk helpdesk geldzaken om vragen over subsidies en financiering te beantwoorden.

Na de presentaties door de gemeente kunt u in gesprek gaan met de energiecoaches van Vogelwijk Energie(k) over de maatregelen uit het 5-stappenplan – en over al uw andere vragen (isoleren, ventileren, installeren). Er zal voldoende gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en een drankje te drinken. 

Kijk bij de buren op 1 oktober

Gluren bij je groene buren” is een actie van de gemeente Den Haag. U kunt op die dag in de Vogelwijk en in andere wijken van Den Haag verschillende huizen bezoeken en kijken naar klimaat- en energiemaatregelen.

Duurzaam wonen loont. Maar welke stappen kunt u zetten? Wat past bij uw woning? Ga op zaterdag 1 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur gluren bij Haagse buren. Dubbelglas, warmtepomp, vloerisolatie of volledig elektrisch? Kom kijken en stel uw vragen. 

Klik hier voor meer info en de deelnemende woningen: Gluren bij je groene buren – Duurzame stad Den Haag.

Ken je mensen die graag meer willen weten, of vragen hebben over het nemen van duurzame maatregelen aan hun woning en graag een kijkje willen nemen in een van de deelnemende woningen? Dan zijn ze van harte uitgenodigd om zich aan te melden. 

Bijeenkomst 24 mei 2022: Wat moet ik doen om mijn huis duurzaam en betaalbaar warm te houden?

Komt u ook dinsdagavond 24 mei?

Op dinsdag 24 mei organiseert Vogelwijk Energie(k) een bijeenkomst in het clubhuis van Quick aan de Savornin Lohmanlaan 215, om 20:00 uur.

Na de gedwongen relatieve rust van de afgelopen 2 jaren kunnen we weer aan de bak. De bijeenkomst is dan ook vooral gericht op het samen bedenken wat er de komende tijd kan gebeuren. We willen samen met u, wijkbewoners en leden van Vogelwijk Energie(k), een aantal interessante onderwerpen bespreken.  

Na een korte behandeling van de statutair verplichte ALVs (zie hieronder voor meer informatie) gaan we deze avond in op de vraag “Wat moet ik doen om mijn huis duurzaam en betaalbaar warmt te houden”: 

 1. Korte toelichting op stand van zaken m.b.t. de energietransitie bij de gemeente, in het bijzonder de toekomstige warmtevoorziening. Voor Vogelwijk wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt. Dat hadden we wel verwacht en was ook de basis voor onze inzet bij de gesprekken met gemeente en studies. De gemeente maakt op dit moment keuze voor drie wijken (Mariahoeve, Zuidwest en centrum) en duidelijkheid voor de andere wijken zal nog 3-5 jaar duren. Dat betekent niet dat we zelf niets kunnen doen, maar we hadden graag eerder zekerheid gehad van de gemeente. Veel wijkbewoners en leden van de vereniging maken zich zorgen over gebrek aan snelheid ivm de urgentie van klimaatbeleid. 
 2. Er is een heleboel wat we wel kunnen doen. We willen 4 thema’s bespreken met de aanwezigen: 
  1. Warmtepompen; er is ook in de wijk een groeiende ervaring met (hybride) warmtepompen en velen hebben vragen. Afgelopen week is bekend geworden dat het kabinet vanaf 2026 de installatie van een hybride warmtepomp verplicht wil stellen bij vervanging van de CV-ketel. Voor welke type huizen dit precies gaat gelden is nog niet duidelijk.
  2. Energiecoaches; veel wijken in Den Haag hebben een groepje wijk energiecoaches, ook wel ‘duurzame buren’ genoemd. Wat is dat, wat vinden we daarvan, en wie zou er als energiecoach zijn of haar wijkbewoners willen helpen?
  3. Hoe belangrijk is financiële besparing? We kunnen al veel doen om energie te besparen, de zogenoemde “altijd goed” maatregelen zoals isolatie. Hoe belangrijk vinden we het dat die maatregelen naast energie besparen ook geld besparen? Hoe belangrijk is het om je huis toekomstbestendig te maken ook als je er niet meteen geld mee bespaart.
  4. Kans voor Sportlaan. De appartementen-woningen langs de Sportlaan leveren mogelijk minder onzekerheid op voor een langere termijn duurzame warmte oplossing. Een warmtenet lijkt daar veel meer voor de hand te liggen dan andere oplossingen. Biedt dat kansen om eerder aan de slag te gaan? En wie zou zo’n project dan kunnen oppakken?

Het doel van de themagroepen is: 

 • Leren van elkaar
 • Terugkoppeling geven ivm prioriteiten en standpunten 
 • Eventueel concrete acties identificeren

Naast deze onderwerpen besteden we ook – zo kort mogelijk – aandacht aan de statutair verplichte zaken m.b.t. de formele ALV’s voor Vereniging Vogelwijk Energie(k) en Coöperatie ZonneVogel. De deelnemers van ZonneVogel en de leden van Vogelwijk Energie(k), U dus, ontvangen daartoe per email de stukken. Om de behandeling daarvan kort te kunnen houden verzoeken wij u om eventuele vragen aan ons toe te mailen.

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten op dinsdagavond.