Informatiebijeenkomst 16 mei 2023: Isoleren, dan ook ventileren – hoe dan?

Komt u ook dinsdagavond 16 mei? Mede door de hoge energieprijzen gaan veel mensen aan de slag met isolatie en energiebesparen. Via het netwerk van energiecoaches zien we dat veel mensen hierbij tegen vraagstukken rond ventilatie aanlopen. Hoe zorg ik voor voldoende ventilatie als alle kieren of roosters dicht zijn? Hoe voorkom ik vochtproblemen? Welke mogelijkheden zijn er en wie kan hierbij helpen? Tijd voor een informatiebijeenkomst met informatie en inspiratie!

Op dinsdag 16 mei organiseert Vogelwijk Energie(k) een bijeenkomst in het clubhuis van Quick aan de Savornin Lohmanlaan 215, om 20:00 uur.

Na een korte behandeling van de statutair verplichte ALVs (zie hieronder voor meer informatie) gaan we deze avond in op de vraag “Wat kan ik doen om mijn huis goed geventileerd te houden als ik kieren dicht en isoleer om energie te besparen?”

Agenda:

 1. Welkom: stand van zaken – plannen van de gemeente, energiecoaches en acties Vogelwijk Energie(k)
 2. Korte ALVs Zonnevogel en Vogelwijk Energie(k)
 3. Thema “Isoleren, dan ook ventileren – hoe dan?” met expert Frans Prins en ervaringen van de Vogelwijk energiecoaches

Aansluitend ruime gelegenheid tot gesprek met leden van het bestuur en energiecoaches onder genot van een borrel die wij U graag aanbieden

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten om 8pm op dinsdagavond 16 mei.

Bestuur Vogelwijk Energie(k)

Isolatie buitengevels

Op 16 maart was er een verkennende informatiebijeenkomst over buitengevelisolatie met bewoners uit de Vogelwijk en Monique Voorbergen, adviseur monumentenzorg bij de gemeente Den Haag. Bewoners hadden vragen over wat er mogelijk is om de buitengevels in de Vogelwijk te isoleren. 

Monique vertelde over het karakter van de Vogelwijk, ruim opgezette tuinstad met veel groen, beschermd als gemeentelijk beschermd stadsgezicht, met verschillende bouwjaren en bouwstijlen, waardoor er ook verschillen in beoordeling zitten. Globaal is de wijk in 3 bouwperiodes te verdelen met ieder hun eigen kenmerken:

 • Jaren 20: spouwmuren uitzondering, nieuwe Haagsche school, vaak meer detaillering
 • Jaren 50: Delftse school met vaker een spouw, nog wel ongeïsoleerd
 • Jaren 70: met spouw en vanaf ca. 1973 geïsoleerd.

Hoe isoleren aan de buitenkant?

 • Door aan de buitenkant te isoleren is er minste kans op vocht waar je het niet wil hebben (wel belangrijk om dan ook meer te ventileren). 
 • Niet alles kan: vooral gevels met minimale detaillering en geen of weinig gevelopeningen zijn het onderzoeken waard. Hier zou de gevel met steenstrips of stucwerk kunnen worden ingepakt. Bij steenstrips moet wel gezorgd worden dat die 30 jaar stand houdt door goede toepassing van verlijmingssysteem. Bij stuc is het belangrijk om na te denken over kleur etc. 
 • Advies om naar het duurzaamheidsspreekuur van welstand te gaan op maandagochtend met concrete voorstellen op hoofdlijnen: welstand@denhaag.nl. Er is ook een spreekuur bouw en woningtoezicht. Beste om een architect of ing bureau met een voorstel te laten komen
 • Vogelwijk Energie(k) heeft met de gemeente bij het welstandsspreekuur gesproken over verduurzaming van gevels, plaatsing van zonnepanelen en kozijnen, wat mag en wat niet? Verduidelijken van de regels zou kunnen helpen. Hiervoor is de nieuwe Welstandsnota die wordt geëvalueerd ook een kans: denk bij isolatie aan A, B, C; wanneer is er wel/geen vergunning nodig, voorbeeldtekeningen.
 • Er is nu geen archief met goede voorbeelden en foto’s en dat kan ook niet in verband met privacy. Suggestie wordt gedaan om eventueel te werken met standaard tekenvoorbeelden in plaats van foto’s als voorbeelden. 
 • Er is geen overzicht met betrouwbare isolatieleveranciers. Mogelijk kunt u via Energiecoaches uit de Vogelwijk verder komen, dan wel via Duurzaam Den Haag bij de Woonwijzerwinkel offertes aan vragen.

Over vergunningen

 • Helaas is het altijd vergunningplichtig: het is volgens de wet een volumevergroting. 
 • Doorlooptijd waarmee gewerkt wordt is 8 weken met een evt verlenging van 6 weken. 
 • Om de voorbereiding voor de vergunningaanvragen te versnellen is het mogelijk om tekeningen van uw woning op te vragen bij het bouwarchief, dat maakt het makkelijker. Den Haag – Bouwtekeningen inzien
 • Detaillering voor de vergunningsaanvraag is belangrijk, bijvoorbeeld voor de aansluiting op de kozijnen, hoeken en de dakrand. Hetzelfde doen als buren hebben gedaan of bundelen van aanvragen kan wel helpen (dan is er formeel wel 1 vergunninghouder), repetitie helpt. 
 • Het lot van vleermuizen en vogels is ook een belangrijk issue, deze mogen niet verstoord worden. 

In de bijlage staat het volledige verslag, inclusief nadere informatie over vergunningen. Als u nadere vragen heeft over buitengevelisolatie dan wel voortgang boekt, wilt u het dan laten weten aan Vogelwijk Energie(k) via info@vogelwijkenergiek.nl

Veel nieuwe gezichten en veel vragen bij presentatie van het 5-stappen plan waarmee tot 30% gas kan worden bespaard

Zaterdagmiddag 14 januari mochten we veel nieuwe wijkbewoners verwelkomen in de Heldringschool. Desgevraagd geeft het grootste deel van de aanwezigen aan dat ze gekomen zijn vanwege de brief van de gemeente. Compliment dus voor de stadsdeeldirecteur die de wijkbewoners uitnodigde voor de bijeenkomst en ook zelf het welkomstwoord deed.

Het inhoudelijke deel werd verzorgd door Energiecoach Jelle de Jong, zelf actief in zijn wijk Duinoord. Zijn presentatie kunt U terugkijken via deze link. De hoeveelheid vragen uit de zaal maakt duidelijk dat veel mensen met de problematiek bezig zijn en er veel behoefte is aan duidelijkheid en ondersteuning.

Ten slotte geeft de voorzitter een korte toelichting op de activiteiten van Vogelwijk Energie(k) en hoe bewoners meer informatie en advies kunnen vinden. Deze informatie kunt U op deze website terugvinden. Een groot deel van de aanwezigen maakt tot sluitingstijd enthousiast gebruik van de mogelijkheid om het vragen en dilemma’s te bespreken met de aanwezige energiecoaches.

Vogelwijk Energie(k)coaches!

Sinds dit najaar heeft Vogelwijk Energie(k) energiecoaches. Zij kunnen met je meedenken over maatregelen voor uw huis, die passen bij jouw wensen en budget.

De energiecoaches zijn medebewoners uit de Vogelwijk die een speciale HOOM cursus gevolgd hebben over verduurzamen van huizen. Zij hebben overzicht over mogelijke duurzame maatregelen. Je kunt een Vogelijk energie(k)coach boeken via Duurzaam Den Haag – HEBA (Haagse Energie Besparings Aanpak).

De variëteit in behoeften die naar voren komt uit de coachgesprekken is groot: isoleren (vloer, gevel, dak), kleine maatregelen (kieren dichten, radiatorfolie etc), ventileren (schone lucht in huis regelen) en installeren (nieuw warmtesysteem of aanpassingen in het bestaande systeem?). Waar kan je het beste mee beginnen, wat werkt en wat werkt niet, wat is het streefdoel voor mijn huis, zijn er subsidies, welke installateur kan maatregelen goed uitvoeren etc? 

De energiecoaches uit de Vogelwijk kunnen je bij dit soort vragen helpen. Ze hebben niet het antwoord op alle vragen, maar kunnen goed meedenken. En samen weten ze behoorlijk veel. Schroom dus niet en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek!

Feiten en cijfers over energiecoaches

 • Zomer 2022 begonnen de eerste coaches uit de Vogelwijk aan de HOOM-opleiding. Sinds november staan ongeveer 10 energiecoaches uit de wijk gratis voor je klaar.
 • 33 huizen uit de vogelwijk hebben zich aangemeld voor een coachgesprek. Voor 21 huizen hebben de coaches met de bewoners in oktober en november kansen en mogelijkheden voor energiebesparing en klimaatmaatregelen in kaart gebracht.
 • In heel Den Haag zijn ongeveer 80 coaches actief en dat aantal groeit momenteel naar boven de 100. Samen hebben de coaches in 2022 tot nu toe in totaal bijna 850 gesprekken afgerond.
 • Enkele coaches uit de Vogelwijk helpen ook mee in andere wijken, waar nog geen coaches actief zijn. Vooral voor huurders zijn er nog extra coaches nodig in Den Haag. Help je graag mee, dan kan je je aanmelden bij info@vogelwijkenergiek.nl