Wie Zijn Wij

Vogelwijk Energie(k) is een vereniging van zo’n 250 enthousiaste mensen in de Haagse Vogelwijk die duurzaamheid nastreven in het leven van alledag. Onze doelstelling is een CO2-neutrale Vogelwijk in 2040.

Meer over de vereniging…

Om in 2040 CO2-neutraal te worden, zal de Vogelwijk gebruik moeten gaan maken van duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Dat is het toekomstbeeld waar Vogelwijk Energie(k) enthousiast aan werkt! 2040 lijkt ver weg, maar dat is het niet. Daarvoor moeten in de Vogelwijk per jaar meer dan 100 huizen geheel verduurzaamd worden!

Dat zijn grote ambities. Tegelijk draagt elke ton CO2 die we nu besparen structureel bij aan vermindering van klimaatverandering. Elke actie telt voor Vogelwijk Energie(k), ook die van u! En we hebben al heel wat ervaring met windmolen de Duinvogel (2010), met gezamenlijke stroomopwekking in de wijk met de ZonneVogel (2014), initiatieven voor besparing via slimme energiemeters, voor zonnepanelen en voor energieadvies. Lees meer over onze acties onder het menu kopje ‘Wat doen we’.

We hanteren een Strategisch plan dat we jaarlijks bespreken met onze leden. Ook organiseren we geregeld informatiebijeenkomsten, workshops, en thema-avonden om nog meer wijkgenoten te stimuleren duurzaam met energie om te gaan.