Van het gas af

Zoals de meeste mensen inmiddels weten, moeten we “van het gas af”. Niet alleen vanwege “Groningen” of de toenemende afhankelijkheid van Russisch gas, maar in de eerste plaats omdat verwarmen en koken op aardgas veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Om de klimaatdoelstellingen van “Parijs” te halen – d.w.z. om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging in 2050 niet hoger te laten zijn dan 2 graden en liefst niet meer dan 1,5 – moet deze uitstoot binnen afzienbare tot nul gereduceerd zijn. Het Rijk en de gemeente Den Haag hebben als doelstelling dit per 2040 te realiseren en geheel klimaatneutraal te zijn. Dat lijkt ver weg, maar is het helemaal niet. Het betekent dat er in Den Haag ruim 255.000 huishoudens van het aardgas af moeten, oftewel vanaf nu zo’n 11.500 per jaar en per dag meer dan 30!

Op landelijk, gemeentelijk en wijkniveau wordt er daarom al flink nagedacht hoe deze transitie vorm zou kunnen krijgen en wat de uiteindelijke alternatieven zijn, vooral in een oudbouw wijk als de onze. In de optiek van Vogelwijk Energie(k) is het essentieel dat de wijkbewoners intensief betrokken worden bij alle stappen en plannen. Het gaat immers om onze wijk en onze woningen. Op 2 november 2017 organiseerde Vogelwijk Energie(k) daarom een eerste informatie- en discussieavond over deze zg. “warmtetransitie” en de consequenties ervan voor onze wijk (een verslag vindt u hier).

In groepjes is besproken wat we in onze wijk zouden kunnen doen en daarbij bleek er veel enthousiasme te bestaan om snel met iets te beginnen, in eerste instantie het delen van informatie en ervaringen. Vanuit Vogelwijk Energie(k) is daarom onder andere toegezegd om op deze website ervaringen te gaan bundelen, bijvoorbeeld over betere isolatie en vermindering van het gasverbruik, gebruik van warmtepomp, etc. De eerste verhalen over ervaringen in de wijk vindt u hier. Veel algemene informatie over de warmtetransitie is te vinden op https://www.hierverwarmt.nl/.

Naast informatie-uitwisseling en het stimuleren van discussie in de wijk, zullen we de technische en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie de komende jaren blijven volgen. En we maken relevante rapporten en beleidsdocumenten via deze website toegankelijk – zie de lijst hieronder, die steeds zal worden aangevuld.