Inleiding Warmtetransitie


Zie ook de actuele berichten op ‘Home’ > ‘ACTUEEL’ (helemaal rechts).


Nederland heeft in 2015 het zg Akkoord van Parijs ondertekend, en zo de doelstelling onderschreven om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen (CO2) sterk te reduceren. De Europese Commissie heeft nu (september 2020) de doelstelling ‘55% minder uitstoot in 2030 dan in 1990, en klimaatneutraliteit in 2050. In Nederland heeft ‘Parijs’ geleid tot het KlimaatAkkoord uit 2019 met dezelfde doelstellingen. Een van de afspraken daarin is dat het verminderen van de CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving wordt bereikt door ‘van het aardgas af’ te gaan.

Onder de kop ‘WarmteTransitie’ plaatsen we relevante informatie over dat onderwerp die breder is dan de specifieke acties gericht op de woningen in de Vogelwijk. Die informatie kan afkomstig zijn van de landelijke overheid, provincies of de gemeente Den Haag. Ook houden wij u hier op de hoogte van activiteiten waar wij – Vogelwijk Energie(k) bij betrokken zijn.

Overzicht relevante informatie

Hieronder volgt een beknopt overzicht van relevante documenten. Deze staan in het algemeen ergens op Internet. .

Klimaatakkoord Nederland:

Programmabrief Duurzaamheid 2021, van de gemeente Den Haag:

Stedelijk Energie Plan (SEP)

<<Documentenlijst volgt verder>>