Actie Zet ‘m op 70 afgerond

Afgelopen stookseizoen hebben we met (bijna) 70 woningen in de Vogelwijk de actie ‘Zet ‘m op 70’ gedaan. We hebben ons laten inspireren door de Vruchtenbuurt, die een dergelijke actie vorig jaar heeft gedaan. In die actie zijn de CV-ketels van de deelnemers op 70° gezet. Dat doen we om ons voor te bereiden op andere manieren om de woning te verwarmen. Nederland heeft in 2015 (Klimaatakkoord Parijs) met vrijwel alle andere landen ter wereld afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) sterk te reduceren. Dit betekent voor de gebouwde omgeving, onze woningen, dat we moeten stoppen met het verbranden van aardgas om de woningen te verwarmen. Als er over een aantal jaren onze woningen niet meer met aardgas kunnen verwarmen, moeten we op een andere – duurzame – manier aan de warmte komen om de woningen te verwarmen, bijvoorbeeld met een (individuele) warmtepomp of middels een (collectief) warmtenet. Voor eigenlijk al die andere, duurzame manieren geldt dat de temperatuur van het water in de verwarmingsinstallaties lager zal zijn, mogelijk ca 70°C . Niet alle woningen kunnen ook op heel koude dagen comfortabel verwarmd worden met water van 70°Cin de CV-installatie. We willen daarom graag uitzoeken hoe dat zit met woningen in de Vogelwijk.

We kunnen dat verwarmen met 70°C  heel eenvoudig simuleren door instelling van de huidige CV-ketels aan te passen en op 70°C te zetten. We krijgen daarmee een indruk in hoeverre de woningen in de wijk ‘klaar’ zijn voor een andere wijze van verwarmen. Tevens is het theoretisch te verwachten dat de ketels efficiënter draaien waardoor er dus iets minder gas verbruikt kan worden.

Eind vorig jaar zijn de ketels bij de deelnemers aangepast, en sindsdien is ervaren of het comfort goed blijft bij die lagere temperatuur, en tevens is gemeten met de slimme meters of het gasverbruik gedaald is. De resultaten van die ervaringen en de uitgewerkte metingen zijn gepresenteerd op 8 juli. De presentatie vindt u hier: eindpresentatie 9 juli 2020. We zullen deze presentatie nog voorzien van meer toelichting.

De belangrijkste conclusies na deze acties zijn:

T.a.v. de vraag of met een lagere keteltemperatuur toch de woning comfortabel warm gestookt kan worden is de conclusie: Op een enkeling na zijn we de afgelopen winter goed doorgekomen zonder gebrek aan comfort. De afgelopen winter was wel heel zacht, zowel qua gemiddelde als door het ontbreken van echt koude dagen. Daarom willen we de actie nog een winter voortzetten in de hoop dat er dan wel meer koude dagen komen. Ook zullen we de deelnemers nogmaals maatregelen aanbieden om comfort te behouden met de ketel op lagere temperatuur.

Op de vraag of de lagere keteltemperatuur tot een lager gasverbruik heeft geleid, kunnen we nog geen duidelijk antwoord geven. De meetgegevens geven geen eenduidig beeld. Misschien dat na de komende winter ook hier meer zicht op komt, maar dat is niet het primaire doel van de actie.

Voor continueren van de actie hoeft u niets te doen. Het enige dat wij nodig hebben is opnieuw een aanmelding met een verklaring i.v.m. de privacy, dat u toestemming geeft om de de data te verwerken. Daarvoor zullen wij u benaderen.

In de presentatie wordt ook kort ingegaan op de Haagse ontwikkelingen t.a.v. de warmtetransitie. Het belangrijkste recent document waar de plannen en ideeën van de gemeente in staan is het zg Stedelijk Energie Plan (SEP).
Dat vindt u hier: SEP-publicatie Brochure Schone energie voor Den Haag

U kunt meedoen aan een zg ‘flitspeiling’ van de gemeente over het SEP via https://denhaag.citizenlab.co/nl-NL .

Zet ‘m op 70! en bespaar direct geld

Het is nog niet duidelijk wat er in onze wijk gaat gebeuren om van het aardgas af te komen. Toch kunt u al genoeg doen om uw woning te verduurzamen. Er zijn maatregelen die ‘altijd goed’ zijn. Denk aan het verbeteren van de isolatie van uw huis, of aan het verminderen van uw energieverbruik.

Een voorbeeld hiervan is onze actie ‘Vogelwijk zet ‘m op 70!’, die op 1 oktober 2019 van start is gegaan. Deze actie gaat over het verlagen van de watertemperatuur van de CV-ketel. Waarom is dit slim?

  • U bespaart direct geld. Als u de watertemperatuur van de CV-ketel verlaagt, werkt de ketel efficiënter. U gebruikt minder gas en dat levert dus direct geld op.
  • U helpt andere buurtbewoners. Als u meedoet, levert dat veel informatie op over het optimaliseren van CV-ketels. Hiermee kunnen we andere wijkbewoners veel beter adviseren.
  • We gaan beter van het gas af. De informatie die deze actie oplevert, helpt de Vogelwijk om de beste oplossing te kiezen om van het aardgas af te gaan.

De actie ‘Zet ‘m op 70!’ loopt van oktober 2019 tot april 2020. U kunt op drie manieren meedoen. We bieden, in samenwerking met de gemeente Den Haag, een gratis basisvariant, waarbij een installateur de CV-temperatuur op 70˚C zet en meteen een controle van uw CV-installatie uitvoert. Daarnaast zijn er twee opties waarbij een installateur technische voorzieningen aanbrengt die uw CV-installatie nog efficiënter maken. Deze opties zijn niet gratis, maar u krijgt er wel subsidie voor.

U leest verdere details hier.

Elektrische deelauto is er

Na de pilot van een aantal jaar geleden hebben we eindelijk weer een elektrische deelauto in de wijk, gerealiseerd met steun van Vogelwijk Energie(k). Onze wijkgenote Nancy Arkema vertelt:

Toen mijn oude autootje afgeschreven werd, wilde ik graag gebruik gaan maken van een elektrische deelauto. Toen bleek dat er in de Vogelwijk nog geen beschikbaar was heb ik zelf het initiatief genomen. Ik kwam daarbij terecht bij Vogelwijk Energie(k), die al enige tijd een aantrekkelijk aanbod hadden om elektrische deelauto’s te stimuleren.

Ik verhuur de Renault Zoë via Snappcar (www.snappcar.nl). Ik nodig wijkbewoners die af en toe een auto willen gebruiken, of eens elektrisch willen rijden, dan ook graag uit om de Zoë uit te proberen. 

Nancy Arkema, Talinglaan 8.

 

De voorwaarden voor steun van Vogelwijk Energie(k) voor een elektrische deelauto vindt u hier. ( Zie wijkactie )

Campagne verduurzaming

In samenwerking met het Haagse bedrijf Energy Guards is Vogelwijk Energie(k) per 1 mei 2019 gestart met een nieuwe campagne ter verduurzaming van het woningbestand.

WAT MAAKT DEZE CAMPAGNE BIJZONDER?

De actie omvat vijf mogelijke maatregelen, alle uitgevoerd door de installateurs van Energy Guards. We werken bovendien samen met fabrikanten uit onze iegen regio.

  1. ‘Traditionele’ zonnepanelen op het bestaande (pannen)dak van uw woning.
  2. Zonnepanelen als dakpanvervanging? Het Haagse bedrijf Exasun produceert zwarte en ook terrakleurige zonnepanelen, die tussen de bestaande pannen, dus geïntegreerd in het dak, worden geplaatst (https://exasun.com).
  3. Een zonneboiler van het bedrijf HRSolar uit De Lier (hrsolar.nl).
  4. Een warmtepomp van het Delftse bedrijf Techneco (https://techneco.nl).
  5. Dichten van kieren en gaten.

Voor de eerste vier maatregelen krijgt u een korting van 10% op de materialen en de installatie. Voor kierdichting krijgt u een korting van 50% op door Energy Guards te plaatsen materialen, met een maximum van €50 per adres.

EXTRA BIJDRAGEN VAN VOGELWIJK ENERGIE(K) EN ENERGY GUARDS:

  • Kosteloze aanvraag van subsidie (indien beschikbaar).
  • Kosteloze aanvraag van een energielabel voor uw woning, na het nemen van één of meer van bovenstaande energiebesparende maatregelen.

DOE MEE EN MELD U VRIJBLIJVEND AAN VIA:

vogelwijk.energyguards.nl