Onderzoek naar rol burgerinitiatieven in stimuleren van duurzame levensstijlen

Onderzoekers van TU Delft betrekken Vogelwijk Energie(k) bij Europees onderzoek naar de rol van burgerinitiatieven in het stimuleren van duurzame levensstijlen. Hieronder roepen zij de leden op deel te nemen aan een groepsdiscussie en/of individuele interviews.

 

Vogelwijk Energie(k): prachtig voorbeeld van burgerinitiatief

Vogelwijk Energie(k) is een prachtig voorbeeld van een energiecoöperatie die is gestart en uitgevoerd door burgers. Hierin is al veel bereikt, terwijl er ook nog grote ambities zijn om als wijk energieneutraal te worden. Als onderzoekers van de TU Delft zijn we daarom zeer verheugd dat het bestuur van Vogelwijk Energie(k) wil samenwerken met ons binnen het Europese onderzoeksproject Glamurs. Als onderzoekers vinden we het van groot belang om zowel de aanpak als de resultaten goed helder te krijgen en deze breder bekend te maken. We willen de bekendheid over aanpak en resultaten niet alleen binnen Nederland vergroten, maar ook in Europa.

Glamurs project

Het Europese Glamurs project doet in 7 landen onderzoek naar de rol van burgerinitiatieven in het stimuleren van duurzame levensstijlen. Glamurs staat voor Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability. Een van de doelen van het project is om inzicht te verkrijgen in het verband tussen deelname aan burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid en de rol van duurzaamheid in het dagelijks leven. Daarnaast is het de bedoeling om beleidsaanbevelingen en maatregelen te definiëren waarmee deze burgerinitiatieven kunnen worden versterkt. Het project wordt in 7 landen in Europa uitgevoerd. Meer informatie over het Glamurs project staat op www.glamurs.eu.

Glamurs project in Nederland

Drie onderzoekers van de Technische Universiteit Delft (Wouter Spekkink, Jaco Quist, Udo Pesch) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek in Nederland, en zij werken daarin actief samen met mensen die betrokken zijn bij verschillende burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Naast Vogelwijk Energie(k) wordt er al samengewerkt met de Repair Cafés in Den Haag, Delft en Schiedam en twee stadslandbouwinitiatieven in Rotterdam (Ghandi Tuin en Vredestuin). Een deel van de informatie over de activiteiten in de regio Haaglanden-Rijnmond staat al op de Glamurs website (http://www.glamurs.eu/case-studies/rotterdam-delft-the-hague ), en zal op korte termijn uitgebreid worden.

Wat vragen we en wat geven we terug aan Vogelwijk Energie(k)

Aan de leden van Vogelwijk Energie(k) willen we graag medewerking vragen aan (1) een groepsdiscussie (focusgroep), (2) aan 5-8 diepte-interviews, en (3) aan het beantwoorden van een vragenlijst (survey). Deelname is volledig vrijwillig, kost niet veel tijd (1 tot 1,5 uur voor een interview, 2 tot 2,5 uur voor deelname aan focusgroep), en zal plaatsvinden in en om Vogelwijk. Het is nog niet bekend hoeveel tijd het invullen van de vragenlijst zal vergen, omdat dit gepland is voor na de zomer. Voor zowel de deelnemers aan de interviews als de deelnemers aan de groepsdiscussie hebben we een bedankje. Naar onze ervaring beleven mensen ook plezier aan de interviews en de focusgroep, omdat ze de gelegenheid bieden om uitgebreid stil te staan bij onderwerpen die zij leuk en belangrijk vinden.

Deze activiteiten zullen voor Vogelwijk Energie(k) (meer) inzicht geven in motivaties van de leden, het duurzaamheidsgehalte van de huidige leefstijl, en handvatten om huidige leefstijlen verder te verduurzamen. Deels zullen dit gegevens zijn die Vogelwijk Energie(k) weer kan gebruiken voor eigen communicatie en (project)aanvragen. Daarnaast zullen wij als onderzoekers over de resultaten schrijven in binnenlandse en buitenlandse media, en zullen we ze graag bespreken met bestuur en leden van Vogelwijk Energie(k). De resultaten van de verschillende landen zullen bovendien met elkaar worden vergeleken en als basis dienen voor aanbevelingen voor de Europese Unie. Tot slot hebben de regionale workshops als doel om beleidsmakers en gemeenten beter bewust te maken van het belang van burgerinitiatieven en de activiteiten die gemeenten en andere overheden kunnen ondernemen om ze te (beter) te helpen.

Groepsdiscussie (focusgroep) – 12 of 20 mei, 19.30-21.30 uur, Heldringschool

De focusgroep is een gestructureerde groepsdiscussie (focusgroep) met 6 tot 8 mensen waarin deelnemers hun ervaringen en visies kunnen delen over de rol van het hebben van veel of weinig tijd in de keuzes die zij in hun dagelijks leven maken. Voor de focusgroep zijn we op zoek naar 6 tot 8 vrijwilligers die bereid zijn om deel te nemen aan de twee uur durende groepsdiscussie in de Heldringschool in de Vogelwijk. Van de groepsdiscussie wordt een audio-opname gemaakt die wordt uitgewerkt in een transcript. Uiteraard wordt met al het materiaal vertrouwelijk omgegaan en de deelnemers aan de discussie worden in het transcript geanonimiseerd.
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Wilt u daarbij voor zowel 12 als 20 mei aangeven of u wel/niet beschikbaar bent? Aanmelden kan op 2 manieren:

Individuele interviews – op afspraak

Naast het organiseren van de focusgroep, houden we interviews met deelnemers van Vogelwijk Energie(k) over de vraag wat deelname aan de energiecoöperatie voor hen betekent en wat de rol van duurzaamheid in hun dagelijks leven is. Voor de interviews zijn we op zoek naar 5 leden. De interviews nemen ongeveer 1 tot 1,5 uur in beslag en de tijd en locatie van het interview worden in overleg bepaald. Wij willen de interviews graag in mei afnemen.

Daarnaast zijn we op zoek naar 2 personen die overwegen lid te worden van Vogelwijk Energie(k) en naar 1 persoon uit de Vogelwijk die geen interesse heeft om lid te worden. Suggesties voor potentiële leden en mensen die geen interesse hebben in lidmaatschap zijn ook welkom en kunnen aan Wouter Spekkink doorgegeven worden. Van de interviews wordt een audio-opname gemaakt die wordt uitgewerkt in een transcript. Met het materiaal wordt vertrouwelijk omgegaan en de respondenten worden in het transcript geanonimiseerd.

Vragenlijst (enquête)

De vragenlijst (enquête) is momenteel nog in ontwikkeling en zal pas na de zomer worden verspreid. Daardoor kunnen we hier nog niet alle details over geven, behalve dat de focus ligt op gedragskeuzes en de reductie van de milieulast van uw leefstijl. Hierover zullen we later meer informatie rondsturen.

Tot besluit

Wij zien met veel plezier uit naar de samenwerking met de leden van Vogelwijk Energie(k). Heeft u vragen en/of wilt u meedoen? Neemt u dan contact op met een van de onderzoekers, Wouter Spekkink en Jaco Quist – zie hieronder.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,

Wouter Spekkink
E: w.a.h.spekkink@tudelft.nl
M: 06 33351075

Jaco Quist
E: j.n.quist@tudelft.nl
T: 015 27 85584

Meer informatie:  www.glamurs.eu

 

 

 

ALV’s en duurzame informatiemarkt: dinsdagavond 26 mei, Heldringschool

Nog even, en het is weer lente! We kijken alvast uit naar onze voorjaarsbijeenkomst op dinsdag 26 mei 2015 in de Heldringschool. U bent welkom vanaf 19.30 uur om alvast rond te kijken op de informatiemarkt, experts en installateurs te raadplegen en ervaringen uit te wisselen. Vanaf 20.00 uur houden we de algemene ledenvergaderingen van Vogelwijk Energie(k) en ZonneVogel – leden en toehoorders zijn welkom bij beide.

Themabijeenkomst LICHT & TOCHT

Op 25 november kwamen ruim zestig leden bij elkaar in de spiksplinternieuwe Heldringschool aan het IJsvogelplein voor een informatieve, inspirerende en gezellige avond. De herfst is begonnen, het is donker en het waait – buiten en soms zelfs binnen. We willen meer licht, minder tocht en natuurlijk nog steeds energie besparen.

Alle aanwezige leden namen hun gratis LEDlamp in ontvangst. Wie er niet bij kon zijn, krijgt de lamp z.s.m. thuisbezorgd.

Meer informatie…

Gratis LEDlamp voor (nieuwe) leden!

Leden van Vogelwijk Energie(k) kunnen een duurzaam lichtpuntje tegemoet zien in deze donkere dagen voor de feestdagen: zij krijgen een superzuinige, dimbare en mooi warmwit licht verspreidende LEDlamp cadeau om op prettig verlichte wijze hun in deze tijd van het jaar oplopende energieverbruik toch nog verder terug te dringen.
De 10W LEDlamp die we aanbieden heeft een lichtopbrengst van 806 Lumen – dat is meer dan van een 60W gloeilamp!

LEDverlichting voor het hele huis

Tegenwoordig zijn LEDlampen verkrijgbaar in een reeks van ‘kleurtemperaturen’, van Vkoel wit tot extra warm wit, al dan niet dimbaar – en ze zijn er in alle soorten en maten voor verschillende fittingen. Ze zijn daardoor geschikt voor allerlei doeleinden, van leeslicht tot sfeerverlichting. Ze floepen net als gewone gloeilampen meteen aan en hebben dus niet het nadeel van een lange inschakeltijd, zoals spaarlampen. LEDlampen zijn nog zuiniger dan spaarlampen en zeer duurzaam; ze gaan maar liefst 50 x langer mee dan een gloeilamp en 5 x langer dan een spaarlamp! Met name LED spots zijn wel 5x zuiniger dan halogeenspots en in het algemeen 1-op-1 vervangbaar!

Voor alle leden

Dit aanbod geldt ook voor nieuwe leden die zich nu aanmelden via info@vogelwijkenergiek.nl  en hun contributie (€ 25, geldig t/m 31 december 2015) meteen betalen.

Neem mee die lamp!

Leden die de informatiebijeenkomst van 25 november bijwonen, kunnen hun lamp meteen meenemen. Wie niet kan komen krijgt de lamp thuisbezorgd.

Rij mee in de Schone Lucht Rally!

Op zaterdagmiddag 20 september worden in het hele land 8 elektrische autorally’s gereden, maar de allerleukste en allergrootste is de hoofdrally in Den Haag. Haagse elektrische rijders kunnen bovendien gratis meedoen – met of zonder eigen elektrische of plug-in hybride auto.
Er is nog meer: een vrijblijvend E-Symposium incl. lunch, een E-paviljoen met E-autoshow, een E-borrel…  kortom, een ideale gelegenheid om meer te weten te komen over elektrisch rijden en ervaringen uit te wisselen. Aan de rally doen vele politici, topbestuurders en EV-rijders mee. Vogelwijk Energie(k) ook, natuurlijk!

Ook leuk voor de kinderen

De rally is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar: zij kunnen navigeren met een voor hun leeftijd aangepast routeboek. ‘Vet cool’!
Met of zonder eigen auto
Diverse autodealers, importeurs en organisaties stellen demo-auto’s ter beschikking, voor diegenen die niet beschikken over een eigen elektrische auto.
Gratis deelname
De normale inschrijvingsprijs is € 40,-, maar de Gemeente Den Haag biedt haar elektrische rijders gratis deelname aan het evenement aan. Maak gebruik van dit aanbod door bij inschrijving de kortingscode SLR2014G  te vermelden.

Meer informatie en inschrijven…