Over de vereniging

Organisatiestructuur

Vogelwijk Energie(k) is sinds 2014 een Vereniging en heeft zo’n 230 leden.
Verenigingsbestuur…

Jaarplannen

Het bestuur maakt jaarlijks een jaarplan, in overleg met een adviesraad en op basis van wensen en inventarisaties van leden en periodieke ledenvergaderingen. Ieder jaar wordt een aantal activiteiten uitgekozen waaraan we onze energie gaan besteden. U vindt die activiteiten in ons strategisch plan.

Uiteraard passen die activiteiten in de doelstelling, het duurzaam en CO2 neutraal maken van de wijk. Denk hierbij aan isolatie (dak, vloer, glas etc), alternatieve opwekking van energie (zonnepanelen), maar ook aan betere informatie over verbruik (slimme meters), waterbesparing, groene daken, elektrische voertuigen etc..

De werkwijze is in het algemeen dat het bestuur informatie verzamelt over een bepaald onderwerp. Dat kan gaan over subsidieregelingen, aanbiedingen van leveranciers (uit de buurt, stimulering van de lokale economie), waarmee leden vervolgens zelf aan de gang gaan.

We stimuleren ook bewustwording en het onderling uitwisselen van informatie, ideeën en ervaringen, zoals via deze website en in andere fora.

Voorgeschiedenis

Vogelwijk Energie(k) is begin 2009 opgericht, in eerste instantie als stichting. De initiatiefnemers, Vogelwijkbewoners Paul Lohmann, Ed van Dijk, Udo Roberti en Willem Minderhout presenteerden zich via wijkblad De Vogelwijk aan de bewoners met het volgende manifest:
Het zijn opmerkelijke tijden. Er is een economische crisis, de energiekosten worden fors hoger en wereldwijd is er sprake van klimaatverandering en broeikaseffect. Allemaal verontrustende ontwikkelingen. De vraag is: kun je daar als individu iets aan doen? Kunnen bijvoorbeeld wij als bewoners van de Haagse Vogelwijk iets bereiken door samen te werken aan het bewuster, duurzamer en verstandiger omgaan met energieverbruik? Ja, dat kunnen we!

Windmolen de Duinvogel

In 2010 werd de Coöperatieve Vereniging Vogelwijk Energie(k) opgericht in samenhang met het succesvolle participatieproject van windmolen de Duinvogel (110 deelnemers).

Het ambitieuze doel van Vogelwijk Energie(k) was – en is – dat de wijk op den duur ‘CO2-neutraal’ zou moeten worden. De eerste stap was het voeren van gesprekken met energiebedrijf Eneco en de gemeente Den Haag om te trachten de afgeschreven en niet meer actieve windmolen van Eneco bij de Scheveningse haven weer aan het draaien te krijgen, om op die manier meer groene energie naar de Vogelwijk te brengen. Die opzet lukte, mede dankzij 110 Vogelwijkbewoners die obligatiehouder van de molen werden.

Op 19 mei 2010 werd de windturbine, die in totaal ruim 400 huishoudens van groene energie kan voorzien, op feestelijke wijze opnieuw in gebruik genomen onder de naam Duinvogel. Dit eerste zichtbare succes van Vogelwijk Energie(k) kreeg veel media-aandacht en de idealistische Vogelwijkers behaalden enkele maanden later zelfs de tweede plaats bij de nationale verkiezing voor De Groene Parel, een prijs voor opmerkelijke duurzaamheidsinitiatieven. In 2014 moest de windmolen verdwijnen en ging een nieuw project voor gezamenlijke duurzame stroomopwekking van start: ZonneVogel.