Vogelwijk Energie(k) 10 jaar

De vereniging Vogelwijk Energie(k) werd in 2009 opgericht door een aantal enthousiaste Vogelwijkbewoners die de door Eneco afgeschreven windmolen aan het Zuiderstrand over konden nemen ten behoeve van de wijk. VwE was daarmee een voorloper op het gebied van wijkinitiatieven met als doelstelling actief te werken aan energiebesparing en alternatieve vormen van energieproductie en –gebruik. Vanwege de bouw van het Zuiderstrandtheater en dientengevolge sloop van de molen kwam er in 2014 een eind aan de succesvolle Duinvogel-coöperatie die 5 jaar lang elektriciteit leverde aan 150 huishoudens. Daarvoor in de plaats zijn er bijna 200 zonnepanelen gelegd op de daken van twee scholen in de wijk, alsmede vele andere projecten ter hand genomen en acties gevoerd om de energietransitie vanuit de wijk zelf gestalte te kunnen blijven geven.

Dit jaar viert VwE dus het 10-jarig bestaan. Op woensdag 15 mei organiseren we daartoe een grote bijeenkomst in de voormalige loods van De Appel aan de Laan van Poot. Programma en nadere details volgen.

Ervaringen uitwisselen

Op de laatste bijeenkomsten van VwE is de sterke wens uitgesproken om wijkbewoners die plannen hebben tot verduurzaming van hun woning in contact te brengen met anderen in de wijk die daarmee al ervaring hebben opgedaan. Daartoe openen we een speciale pagina op onze website.  Hierop vindt u de namen van de eerste ‘energie ambassadeurs’: mensen die zich bereid hebben verklaard mede-wijkbewoners thuis te ontvangen en hun ervaringen met bepaalde maatregelen te delen. Op de website geven zij een korte beschrijving van de maatregelen die ze hebben genomen en waarmee ze u op weg kunnen helpen.

Dat kan lopen van isolatie van dak, vloer en/of (spouw)muur, dubbel of driedubbel glas, zonnepanelen, elektrische warmtepomp, opslag van warmte of elektriciteit, tot en met autodelen en elektrisch rijden.

We roepen hierbij anderen op zich eveneens op te geven. Stuur daartoe een mailtje met uw gegevens naar info@vogelwijkenergiek.nl, met een indicatie van de door u getroffen maatregelen of apparaten waarover u anderen wegwijs kunt maken. Vindt u het bezwaarlijk uw adres en/of email te vermelden, dan kan VwE als tussenpersoon fungeren.

Pelletkachels

VwE krijgt bij tijd en wijle vragen over pelletkachels – speciale kachels waarin samengeperst houtafval (z.g. houtpellets) worden verbrand. Er zitten voor- en nadelen aan deze alternatieve en relatief nieuwe manier van verwarmen, en dus zijn er voor- en tegenstanders. VwE is er geen onverdeeld voorstander van, zeker niet in stedelijke gebieden. Zie voor meer informatie, o.a. van een positieve wijkgenoot: www.vogelwijkenergiek.nl/pelletkachel.

Warmtescan, infrarood thermometer

Evenals voorgaande jaren biedt Vogelwijk Energie(k) deze winter de mogelijkheid om een warmtescan van uw woning te laten maken. Op een infraroodfoto is door verschillende kleuren te zien op welke plekken van het huis de meeste warmte verloren gaat. Bijvoorbeeld door de voordeur. Of waar het kozijn niet goed aansluit op de muur, of aan de zijkant van de dakkapel waar isolatie ontbreekt. Op zo’n scan is het meest te zien als het verschil tussen binnen- en de buitentemperatuur groot is. D beste tijd is dus aan het eind van een koude nacht. Indien u belangstelling heeft, stuur dan een mail naar info@vogelwijkenergiek.nl. U krijgt dan, wanneer er een koude nacht aan lijkt te komen, bericht om uw verwarming eenmalig ‘s nachts hoog te laten branden.

De warmtescan wordt gemaakt door het bedrijf Augustus Warmte, en voor maximaal 20 leden geldt een eigen bijdrage van slechts €25. Nadat de foto’s de betreffende nacht zijn genomen krijgt u ze toegestuurd met toelichting.

Bent u geen lid van Vogelwijk Energie(k), maar wilt u wel van dit aanbod gebruik maken, meldt u zich dan aan als lid op hetzelfde email-adres. Contributie is €25/jaar.
Meer informatie over warmtescans, met voorbeelden van foto’s: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/warmtebeelden/

U kunt desgewenst ook zelf aan de slag. Daartoe kunt u een infrarood thermometer gratis afhalen. Hiermee kunt u snel en eenvoudig zelf opsporen waar de grootste tochtgaten en warmtelekken zitten, die u vervolgens met tochtstrippen, extra isolatie of anderszins kunt (laten) aanpakken. Ook hiervoor kunt zich – met naam, adres en telefoonnummer – melden via info@vogelwijkenergiek.nl. Wij nemen dan contact op om een afspraak te maken.

Bijeenkomst 20 november 2018

Zoals eerder aangekondigd in het wijkblad organiseert VwE op dinsdag 20 november 2018 een informatieve avond over het thema ‘Afscheid van het aardgas’. We horen van twee omliggende wijken, te weten de Vruchtenbuurt en het Regentesse- en Valkenboskwartier, op welke manier zij zich voorbereiden op een toekomst zonder aardgas, met name voor verwarming. Daarnaast zal een vertegenwoordiger van de Stichting Duurzaam Den Haag ook de ervaringen van andere Haagse wijken belichten, alsmede de rol die de gemeente in het geheel speelt. Naast de meer technische aspecten van mogelijke oplossingen zal het proces van besluitvorming, in het bijzonder de interactie tussen bewoners (eigenaren en huurders) en bedrijven aan de ene kant, en de overheid (rijk, provincie, gemeente) aan de andere kant, deel van de presentaties en van de discussie uitmaken. Gezien de discussies die plaatsvinden ter voorbereiding van de Klimaatwet en de stroomversnelling waar de energietransitie voor staat, lijkt dit een opportuun moment om met zoveel mogelijk Vogelwijkbewoners over deze punten van gedachten te wisselen. Het bestuur van VwE nodigt dan ook met klem zowel leden als niet-leden voor deze avond uit. De bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis van sportvereniging Quick aan de Savornin Lohmanlaan en begint om 20.00 uur.